.

Γραφείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεωργιάδης Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΥΠΕΠΘ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/09/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://career-office.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους νέους επιστήμονες, όπως είναι η ικανότητα θέσης στόχων, η μεθοδικότητα, η υπευθυνότητα, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η ευελιξία, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η αυτοπεποίθηση, αλλά και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (ομαδικό πνεύμα-πνεύμα συνεργασίας, επάρκεια στην προφορική και τη γραπτή έκφραση, ικανότητα προσαρμογής του λόγου στις ανάγκες του ακροατηρίου, κ.ά.). Επίσης το συγκεκριμένο έργο έχει την ευθύνη ανάπτυξης δεσμών επικοινωνίας με συναφείς παράλληλες δράσεις άλλων φορέων και στην παροχή πληροφόρησης για την ίδρυση και επιχορήγηση νέων επιχειρήσεων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα