.

Βέλτιστες Πρακτικές Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Gov Best Practice)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεωργιάδης Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΣΔΔΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 29/02/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Eντοπισμός και συγκριτική ανάλυση περιπτώσεων βέλτιστης πρακτικής κατά την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και εξαγωγή κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για τέτοιες δράσεις.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα