.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δήμων – ΚΕΠ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεωργιάδης Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία Ηλ/κης Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΔΔΑ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 08/09/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 08/03/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη υπηρεσίας διαδικτυακού (Web) περιβάλλοντος που θα δίνει τη δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους από τους Δήμους υπαλλήλους των ΚΕΠ να διασυνδέονται απομακρυσμένα με τις ΒΔ ληξιαρχείου και δημοτολογίου του Δήμου μέσω της εφαρμογής διαδικτύου (Web Service) και να αντλούν πιστοποιητικά μετά από αίτηση ενός Δημότη.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα