.

Προετοιμασία Επιμόρφωσης για Νέες Πρακτικές με Νέα Εργαλεία στην Τάξη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γρηγοριάδου Μαρία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/03/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στο πλαίσιο του έργου το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ ανέλαβε την επιμόρφωση σε θέματα χρήσης και διδακτικής αξιοποίησης εργαλείων Πληροφορικής, θέματα σχετικά με τη διαχείριση εργαστηρίων / δικτύων και τη Διαδικτυακή Εκπαίδευση από Απόσταση ως νέα μέθοδο εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες που περιελάμβανε το μάθημα αφορούσαν τη χρήση/εξοικείωση με συγκεκριμένα πακέτα λογισμικού, την αξιοποίησή τους κατά την ενδοσχολική επιμόρφωση αλλά και την παιδαγωγική αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης στο πλαίσιο του έργου το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ασχολήθηκε με την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος επιμόρφωσης σε πραγματικές συνθήκες. Το αντικείμενο του έργου ήταν η κατάρτιση και προετοιμασία εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν ενδοσχολική επιμόρφωση με στόχο την καθιέρωση διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων στην τάξη, που να αξιοποιούν εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας για ενεργοποίηση των διαδικασιών μετεξέλιξης και εφαρμογής καινοτομιών στην εκπαιδευτική πρακτική.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα