.

Αυτόματη Κατασκευή Ωρολογίων Προγραμμάτων για Πανεπιστημιακά Τμήματα και Σχολικές Μονάδες με Χρήση Προγραμματισμού με Περιορισμούς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταματόπουλος Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2004
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.di.uoa.gr/~orprog
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το πρόβλημα της αυτόματης κατασκευής ωρολογίων προγραμμάτων για πανεπιστημιακά τμήματα, αλλά και για σχολικές μονάδες, εντάσσεται στην οικογένεια των προβλημάτων χρονοδρομολόγησης. Η δυσκολία του, αλλά και το γεγονός ότι απασχολεί κάθε εκπαιδευτική μονάδα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, οδήγησαν ερευνητές να ασχοληθούν μαζί του ήδη από τη δεκαετία του '60. Από τότε το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με διαφόρους τρόπους, όπως ο χρωματισμός γράφων, τα δίκτυα ροής ή, γενικότερα, άλλες μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται και τεχνικές από το χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως η ταμπού αναζήτηση, η εξομοιωμένη ανόπτηση, οι γενετικοί αλγόριθμοι και ο προγραμματισμός με περιορισμούς. Στο παρόν πρόγραμμα, επεκτάθηκε και βελτιώθηκε ένα σύστημα αυτόματης κατασκευής ωρολογίων προγραμμάτων, που είχε ήδη αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, αναπτύχθηκε και ενδιάμεσο επικοινωνίας με το σύστημα μέσω του διαδικτύου.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα