.

Ανάπτυξη Συστήματος Λογισμικού για τη Χρονοδρομολόγηση του Ιπτάμενου Προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταματόπουλος Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ολυμπιακή Αεροπορία
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/09/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 01/03/2004
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: takis@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η χρονοδρομολόγηση του ιπτάμενου προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα συνδυαστικής αναζήτησης, το οποίο έχει αντιμετωπισθεί στο παρελθόν κυρίως με μεθόδους Επιχειρησιακής Έρευνας. Τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος και η τεχνολογία του Προγραμματισμού με Περιορισμούς. Το πρόβλημα είναι δύσκολο γιατί αφ' ενός μεν πρέπει στα παραγόμενα προγράμματα εργασίας να γίνεται σεβαστός ένας ιδιαίτερα πολύπλοκος κανονισμός εργασίας, αφ' ετέρου ο χώρος αναζήτησης είναι τεράστιος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλες χρονικές απαιτήσεις για την εύρεση της βέλτιστης, ή έστω μίας πολύ καλής λύσης, με βάση κάποιο δεδομένο κριτήριο ποιότητας. Στο παρόν πρόγραμμα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέπτυξε σε περιβάλλον Microsoft Visual Studio .NET μία C++ βιβλιοθήκη για προγραμματισμό με περιορισμούς, επάνω στην οποία υλοποίησε μία εύχρηστη εφαρμογή χρονοδρομολόγησης του ιπτάμενου προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα