.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ VIDEO ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρούλης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 07/05/2001
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2002
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: dmaroulis@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ολοκληρώθηκε η ερευνητική προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος αναγνώρισης καρκινικών περιοχών με χρήση τεχνικών παράλληλης επεξεργασίας. Ο διαχωρισμός αυτών των περιοχών βασίζεται σε χαρακτηριστικά (features) τα οποία προσδιορίζονται από τους αντίστοιχους αλγόριθμους. Η διαδικασία εξαγωγής των χαρακτηριστικών στη συνέχεια υλοποιήθηκε σε σύστημα το οποίο ήταν εξοπλισμένο με δύο επεξεργαστές και οι οποίοι μπορούσαν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Η υλοποίηση αυτή έγινε στο σημείο της εξαγωγής των χαρακτηριστικών διότι αυτό είναι το περισσότερο απαιτητικό σημείο σε υπολογιστική ισχύ.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα