.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ VIDEO ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρούλης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/11/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2002
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: dmaroulis@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, αναπτύχθηκε ένα σύστημα εντοπισμού και αναγνώρισης καρκινικών περιοχών σε κολονοσκοπικά βίντεο. Σκοπός του συστήματος είναι να εντοπίζει μικρές σε μέγεθος περιοχές, οι οποίες σε πρώτη ενδοσκόπηση ίσως να μην παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ιατρικής σκοπιάς. Μετά την ολοκλήρωση της ενδοσκοπικής εξέτασης, το μικροϋπολογιστικό σύστημα εφαρμόζει κατάλληλους αλγορίθμους επεξεργασίας, με σκοπό τον εντοπισμό στο αντίστοιχο βίντεο πιθανών «εν τη γενέσει» τους καρκινικών περιοχών που η αξιολόγησή τους θα γίνεται από ειδικό. Η τελική εκτίμηση του ειδικού καταχωρείται μαζί με όλα τα χαρακτηριστικά των εικόνων του βίντεο και χρησιμοποιείται για τις επόμενες επεξεργασίες από το σύστημα αναγνώρισης το οποίο βασίζεται σε κατάλληλα μοντέλα νευρωνικών δικτύων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα