.

Ομάδα Εργασίας για την Μελέτη Ανάπτυξης Πληροφορικού Συστήματος παρακολούθησης λειτουργίας Ι.Ε.Κ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/08/1994
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/11/1994
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Aνάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και εκπόνηση πιλοτικής μελέτης εξαγωγής δεικτών αξιολόγησης λειτουργίας του.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα