.

Χρηματοδότηση ενεργειακών προγραμμάτων στην περιοχή της Μεσογείου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: EC – DG XVII Contract No. 4 – 1041/D/95-93
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1995
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1995
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Προετοιμασία της Υπουργικής διάσκεψης στο Κάϊρο, στις 2-3 Οκτωβρίου 1995 με χρηματοδότηση της ΕΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, με τίτλο «Χρηματοδότηση ενεργειακών προγραμμάτων στην περιοχή της Μεσογείου». Οι ενεργειακές διασυνδέσεις (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο) αφορούν τις χώρες της Μεσογείου με έμφαση στις χώρες της Αφρικής. Συνεργασία με Observatoire Mediterranean De l’ Energie (OME).
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα