.

Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η – ΔΕΚΠ, Γ.Δ 275/1994)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 22/05/1995
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 22/12/1995
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού (στάθμη σπουδών/ κατάρτισης σε συνδυασμό με τη γεωγραφική και υπηρεσιακή διάταξη και ανάγκες σχεδιασμού εκπαιδευτικής – επιμορφωτικής πολιτικής της επιχείρησης).
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα