.

Επεξεργασία και προετοιμασία του υπομνήματος για την Βαλκανική Ενεργειακή Διασύνδεση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Black Sea Regional Energy Centre (BSREC – Contr. No MC104/DGXVII – SYNERGY)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1996
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1996
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Επεξεργασία και προκαταρτική διαπραγμάτευση του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) των υπουργών ενέργειας των χωρών του Ευξείνου Πόντου και του Επιτρόπου της ΕΕ στη συνδιάσκεψη του Βουκουρεστίου.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα