.

Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή συναντήσεων, συσκέψεων, επισκέψεων με αντικείμενο την ανάδειξη του ρόλου της ΔΕΗ στις διεργασίες συγκρότησης περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια στα πλαίσια του προγράμματος PHARE – MEP ZZ-9612 της ΕΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/05/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/11/1999
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τρεις συναντήσεις εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των Υπουργών Ενέργειας των χωρών της Ν.Δ. Ευρώπης, που συμμετείχαν στην εκπόνηση της μελέτης PHARE – MEP ZZ-9612 με σκοπό τη διαπραγμάτευση του κειμένου της διακήρυξης για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη.
Τα θέματα των συναντήσεων σχετίζονταν με το τεχνικό, εμπορικό, νομικό και θεσμικό μέρος της υπό συγκρότηση αγοράς.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα