.

Μελέτη για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής Βαλκανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – PHARE-MEP
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 28/12/1998
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 28/12/1999
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο κύριος στόχος της μελέτης αυτής ήταν να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια η οποία να λειτουργεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της UCTE. Οι χώρες, που περιελήφθησαν, ήσαν οι Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ Ρουμανία και η Ελλάς. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων τεχνικών, θεσμικών, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στο δεύτερο μέρος, αναπτύσσεται μια διαδικασία προσδιορισμού ενός βασικού πλαισίου συμφωνίας για την διαμόρφωση και δημιουργία της αγοράς. Η μελέτη έχει εκπονηθεί από διεθνή κοινοπραξία εταίρων (LDK, BECHTEL, SPRU, ECA, EPG) με συντονιστή την Ομάδα Ενεργειακής Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΕΠ-ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες των χωρών της περιοχής, εκπροσώπους των Υπουργών Ενέργειας των χωρών αυτών και εκπροσώπους της EE (DG-XVII).
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα