.

Αλληλεπίδραση στην Κλιματική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Research, Contract No EVK2-CT-2000-00067 “INTERACT”
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2001
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη των πολιτικών αλληλεπιδράσεων από την εισαγωγή νέων κλιματικής πολιτικής εργαλείων στην Ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική και στις χώρες μέλη, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα