.

Επισκόπηση παραμέτρων σχετιζόμενων με τη διέλευση αγωγού Φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 09/03/2003
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Διερεύνηση των επικρατουσών συνθηκών στον τομέα του Φυσικού Αερίου σε ΠΓΔΜ, Κόσσοβο, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία και Αλβανία και διατύπωση προτάσεων για την πολιτική και οικονομική υποστήριξη της διέλευσης του διηπειρωτικού αγωγού Φ.Α..
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα