.

Προσεγγιστικές Απαντήσεις Επερωτήσεων μέσω Ιστογραμμάτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ιωαννίδης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ειδικός Λογαριασμός ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/07/1998
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη της χρήσης ιστογραμμάτων στην κατασκευή προσεγγιστικών απαντήσεων σε επερωτήσεις βάσεων δεδομένων
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα