.

«ΑΙΝΕΙΑΣ: Ανάπτυξη Ευέλικτων Συστημάτων Εναλλακτικής και Επαυξητικής Διαπροσωπικής Επικοινωνίας μέσω Υπολογιστών και του Διαδικτύου»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΤ ΙΙ / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15/09/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 15/03/2001
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.di.uoa.gr/speech/aeneas/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη μιας νέας γενιάς προηγμένων βοηθημάτων εναλλακτικής και επαυξητικής διαπροσωπικής επικοινωνίας βασισμένη σε αρχιτεκτονική λογισμικού συστατικών.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα