.

ΕΣΤΙΑ - Επαγγελματική Κατάρτιση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε Εργασιακά Περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιούνται Υπολογιστές

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: HORIZON / Ευρωπαϊκή Ένωση
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1996
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1998
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.di.uoa.gr/speech/hestia/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής για την Επαγγελματική αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρίες σε Εργασιακά Περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιούνται Υπολογιστές
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα