.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Παγκόσμιο Πρόγραμμα GLOBE, ΥΠΕΧΩΔΕ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1995
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.di.uoa.gr/speech/globe/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του δικτύου GLOBE
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα