.

ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ: Ιστός Μάθησης - Διευρυμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Αγωγής Βασισμένο σε Δίκτυα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ / ΥΠΕΠΘ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1998
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.di.uoa.gr/ippodamos/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του δικτύου μάθησης ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα