.

Ολοκληρωμένο Μαθησιακό Περιβάλλον με Υπολογιστές και Δίκτυο για Επιλεγμένα θέματα στη Φυσική και Μαθηματικά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γρηγοριάδου Μαρία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/08/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/09/1998
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την εισαγωγή ορισμένων διανυσματικών εννοιών της Φυσικής και των Μαθηματικών. Το λογισμικό «Διανύσματα στη Φυσική και τα Μαθηματικά» είναι ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον, υποστηριζόμενο από υπολογιστές και δίκτυο, για την εισαγωγή ορισμένων διανυσματικών εννοιών της Φυσικής και των σχετικών φυσικών μεγεθών. Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι απλό στη χρήση του, και να δίνει τη δυνατότητα στον/ην μαθητή/ρια να το χρησιμοποιεί ανάλογα με την γνώση του/ης και τις ικανότητες που έχει αναπτύξει. Το λογισμικό παρέχει ακόμα δυνατότητες χρήσης δικτύου για επικοινωνία με μαθητές/ριες και καθηγητές/ριες του ίδιου ή άλλων σχολείων. Επίσης, το λογισμικό επιτρέπει στους/ις καθηγητές/ριες να συνεργάζονται με συναδέλφους τους άλλων σχολείων για την ανάπτυξη και χρήση νέων σεναρίων – δραστηριοτήτων για τις δύο πρώτες ενότητες, που απευθύνονται σε μαθητές/ριες ή ομάδες μαθητών/ριών ενός ή περισσοτέρων σχολείων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα