.

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Εφαρμογών Νέου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΥΔΑΠ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΥΔΑΠ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Εφαρμογών Νέου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΥΔΑΠ
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα