.

«Μελέτη βελτίωσης ποιότητας συνθετικής ομιλίας μέσω προσωδιακών χαρακτηριστικών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ / ΕΠΕΑΕΚ/ ΥΠΕΠΘ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/11/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
θα μελετηθεί ένα ενοποιημένο μοντέλο σημειολογικής αναπαράστασης της προσωδιακής δομής που θα επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίησή της κατά τη μετατροπή κειμένων σε φυσικότερης ποιότητας συνθετική ομιλία, ανεξάρτητα από συγκεκριμένη γλώσσα ή σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα