.

Προηγμένα Αλληλεπιδραστικά Συστήματα Ομιλίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΠΡΑΞΕ / ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη spin-off εταιρείας στην περιοχή των προηγμένων συστημάτων ομιλίας
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα