.

Προσομοίωση και Γραφική Αναπαράσταση Φαινομένων Εναπόθεσης με Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοχάρης Θεοχάρης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/09/1998
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/09/1999
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα