.

Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο για Tηλεκπαίδευση II

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Β΄ ΚΠΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2002
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.teleteaching.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχοι του προγράμματος ήταν •η τεχνική και παιδαγωγική αξιολόγηση του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια προηγούμενου έργου, •η παραγωγή οδηγιών για το σχεδιασμό και υλοποίηση υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα