.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Τηλεκπαίδευσης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία ¨Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 01/07/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Aνάπτυξη μεθοδολογίας καθώς και πακέτων λογισμικού που επιτρέπουν τον έλεγχο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες του διαδικτύου (internet) από τα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά κέντρα (π.χ. EWSD). Τα πακέτα του λογισμικού θα υλοποιηθούν σε περιβάλλον που θα επιτρέπει τη φόρτωση και λειτουργία τους σε ειδικό προσομοιωτή κίνησης και αναλυτή συμπεριφοράς δικτύου (ISTS) της εταιρείας SIEMENS.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα