.

Μαθησιακό περιβάλλον διαλογικών πολυμέσων για τη διερευνητική μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση των Ιστορικών Πηγών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γρηγοριάδου Μαρία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΠΘ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/05/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 28/02/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το πρόγραμμα «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον διαλογικών πολυμέσων, υποστηριζόμενο από υπολογιστές και δίκτυο, για τη διερευνητική μελέτη της ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση των ιστορικών πηγών. Το λογισμικό προσφέρει ένα περιβάλλον μάθησης. Αποτελεί για το μαθητή τον δικό του χώρο προσέγγισης ιστορικών θεμάτων και τον οδηγεί στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών, στη διατύπωση επιχειρημάτων και αιτιακών συναφειών, στην οργάνωση ιστορικών εννοιών και στη σύνθεση μιας αφήγησης. Το λογισμικό παρέχει διδακτικά μοντέλα με στοιχεία διερευνητικού περιβάλλοντος που υποστηρίζονται από προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης που έχουν τη μορφή σεναρίων χρήσης. Για τη μελέτη του Αρχαϊκού κόσμου το διδακτικό υλικό αναφέρεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες: -Αρχαϊκή Κόρινθος - εμπορική Πόλη-Κράτος της Μεσογείου -Αρχαϊκή Αθήνα - η θεμελίωση δημοκρατικών θεσμών -Η τέχνη της Αρχαϊκής Κορίνθου και της Αρχαϊκής Αθήνας Για τη μελέτη κάθε θεματικής ενότητας αναπτύσσουμε σενάρια βαθμιαία αυξανόμενης πολυπλοκότητας και για κάθε σενάριο αντίστοιχες δραστηριότητες που οι μαθητές πραγματοποιούν εκτελώντας εργασίες
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα