.

Αδιάλειπτη Βέλτιστη Σύνδεση σε Ετερογενή Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Παιδείας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/03/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/05/2005
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η μελέτη και πρόταση συγκεκριμένων λύσεων για την παροχή Αδιάλειπτης Βέλτιστης Πρόσβασης σε ετερογενή δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Ο όρος «Αδιάλειπτη Βέλτιστη Σύνδεση» είναι η ελεύθερη μετάφραση του όρου “Always Best Connected – ABC”, ο οποίος χρησιμοποιείται διεθνώς για να εκφράσει τη δυνατότητα υποστήριξης των εφαρμογών του χρήστη, ανεξάρτητα τόσο από το δίκτυο πρόσβασης με το οποίο είναι συνδεδεμένος, όσο και από τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Ξεκινώντας από λύσεις σε μεμονωμένα προβλήματα, όπως είναι η από άκρο σε άκρο παροχή ποιότητας υπηρεσίας και η υποστήριξη κινητικότητας, το έργο θα καταλήξει σε μια πλήρη αρχιτεκτονική για το ευρύτερο πρόβλημα.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα