.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Χρηστών Ασύρματων Τοπικών Δικτύων (Μέσω Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών Δεύτερης και Τρίτης Γενιάς)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία ¨Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/06/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/03/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μηχανισμού πιστοποίησης χρηστών ΑΤΔ, ο οποίος θα στηρίζεται στον υπάρχοντα μηχανισμό πιστοποίησης του δικτύου GPRS. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη έχει μια ενεργή συνδρομή στο δίκτυο GPRS και επιθυμεί να συνδεθεί σε ένα ΑΤΔ. Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα σε παροχείς κινητών επικοινωνιών είτε να αναπτύξουν ΑΤΔ σε επιλεγμένα σημεία μεγάλης συγκέντρωσης χρηστών (hot-spots), είτε να συνάψουν συμφωνίες με παροχείς ΑΤΔ σε συγκεκριμένους χώρους. Οι συνδρομητές των δικτύων κινητών επικοινωνιών θα μπορούν έτσι να πιστοποιούνται στο ΑΤΔ και να χρησιμοποιούν τα αυξημένο εύρος ζώνης που αυτό προσφέρει για τη χρήση προηγμένων εφαρμογών Διαδικτύου (π.χ. video-conference, video-on-demand).
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα