.

Μέθοδοι και εργαλεία για την μοντελοποίηση μελλοντικών συστημάτων κινητών επικοινωνιών (Ελληνο-Γερμανική Συνεργασία)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το αντικείμενο του έργου σχετίζεται με τη βελτίωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Με την πρόοδο των σημερινών κινητών δικτύων 2ης γενιάς και την εισαγωγή των κινητών δικτύων 3ης γενιάς, καθώς και με τη σύγκλιση των δικτύων δεδομένων με τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, θα συνυπάρχουν μελλοντικά συστήματα διαφορετικής τεχνολογίας που θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους (κινητά δίκτυα 4ης γενιάς). Το έργο θα συνεισφέρει στο να ολοκληρωθεί η προδιαγραφή, η μοντελοποίηση, η προσομοίωση και η ανάλυση διαφορετικών αρχιτεκτονικών κινητών συστημάτων 4ης γενιάς.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα