.

Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδας Αττικής (Α’ Αθήνας & Ανατολικής Αττικής) και Βοιωτίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2004
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.sch.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
To έργο αφορά στη διασύνδεση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία εσωτερικών δικτύων σε σχολικές και διοικητικές μονάδες, στην ανάπτυξη, παροχή, υποστήριξη και εκπαιδευτική αξιοποίηση τηλεματικών υπηρεσιών από την εκπαιδευτική κοινότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το έργο θα εκτελεστεί στις παρακάτω φάσεις: Φάση 1: Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη εσωτερικών δικτύων σε σχολικές και διοικητικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του ΕKΠΑ. Φάση 2: Ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Φάση 3: Υπηρεσία παροχής και υποστήριξης των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του ΕKΠΑ. Φάση 4: Δράσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης των παρεχόμενων τηλεματικών υπηρεσιών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του ΕKΠΑ. Φάση 5: Τεχνικός συντονισμός – παρακολούθηση έργου. Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όλων των Δημοτικών σχολείων, καθώς και το προσωπικό των (διοικητικών) μονάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης της περιοχής ευθύνης του ΕKΠΑ. Η προτεινόμενη δράση αφορά στην κατηγορία πράξεων 1, υποκατηγορία 3 του Μέτρου 1.2 και συνδυάζεται άμεσα (κατά τη Φάση 1) με τη Δράση Α’ των έργων της πρόσκλησης 50 (Μέτρο 1.1), από την οποία θα εξασφαλιστεί η προμήθεια του απαιτούμενου υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την εγκατάσταση των εσωτερικών δικτύων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα