.

Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUnet, Σχεδιασμός & Προετοιμασία για την Υλοποίηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Β΄ ΚΠΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/08/2000
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.edunet.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη σχεδιασμού και υλοποίησης του Πανελλήνιου Δίκτυου για την Εκπαίδευση – EDUnet, για την παροχή δικτυακών υπηρεσιών σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα