.

Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUnet: Υλοποίηση και Λειτουργία, Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για την Εκπαίδευση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/04/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αποτελεί τμήμα ενός συνολικού σχεδιασμού του ΥπΕΠΘ που αποσκοπεί στην υλοποίηση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου – EDUnet, και εξειδικεύεται : 1. στην ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας δικτυακών υποδομών και υπολογιστικού εξοπλισμού και 2. στην ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών ως αναγκαίων μέσων για τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Το έργο αποτελεί συνέχεια του έργου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –EDUnet: Σχεδιασμός & Προετοιμασία για την Yλοποίηση» του ΕΠΕΑΕΚ/Β΄ ΚΠΣ που περιείχε τις μελέτες για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προτεινόμενων υποέργων και του έργου Ε32 ‘Ασκοί του Αιόλου’ της ενέργειας ‘Οδύσσεια’ που εκτελέστηκε επιτυχώς από το ΙΤΥ. Επίσης βρίσκεται σε άμεση συνέργια με το προτεινόμενο έργο στην πρόσκληση 6 με τίτλο «Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUnet, Προμήθεια Δικτυακού εξοπλισμού, για την Υλοποίηση και Λειτουργία».
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα