.

Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού, για την Υλοποίηση και Λειτουργία του Πανελλήνιου Δίκτυου για την Εκπαίδευση – EDUnet,

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Β΄ ΚΠΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/06/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2002
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Tο έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών για υποστήριξη της διασύνδεσης εκπαιδευτικών μονάδων που επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω δράσεων: 1. την προμήθεια του αναγκαίου δικτυακού εξοπλισμού και των απαιτούμενων υποδομών για την υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης του πανελλήνιου σχολικού δικτύου – EDUnet το οποίο συναποτελούν οι διασυνδεδεμένες εκπαιδευτικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2. την προμήθεια του αναγκαίου δικτυακού εξοπλισμού και των απαιτούμενων υποδομών για την υλοποίηση του δικτύου διανομής του πανελλήνιου σχολικού δικτύου – EDUnet το οποίο συναποτελούν 51 κόμβοι (σημεία παρουσίας του EDUnet) σε ισάριθμες πρωτεύουσες νομών της χώρας, 3. την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και των απαιτούμενων υποδομών για την υλοποίηση του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης του ΕDUnet στο ΥπΕΠΘ 4. την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την υποστήριξη του κατανεμημένου συστήματος διαχείρισης. 5. την προμήθεια του αναγκαίου υπολογιστικού εξοπλισμού για την ολοκλήρωση των τηλεματικών υπηρεσιών του EDUnet. 6. την υλοποίηση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος 7. την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των υποδομών του έργου. 8. την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης δικτύου και υπηρεσιών.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα