.

Α@ηνά ΝΕΤ: Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ μέσω της δημιουργίας ενός Ολοκληρωμένου Δικτύου Τηλεματικής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Β΄ ΚΠΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/07/1996
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ μέσω της δημιουργίας του ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ, ενός ολοκληρωμένου δικτύου τηλεματικής υψηλών ταχυτήτων και προηγμένων υπηρεσιών που θα καλύπτει τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Λεκανοπέδιο Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων και Γουδίου, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και τα κτίρια του ΕΚΠΑ στο Κέντρο Αθηνών). Το Α@ηνά ΝΕΤ φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο δικτυωμένο περιβάλλον εργασίας για τους φοιτητές και το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ, που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία, και άμεση πρόσβαση με πολλαπλά μέσα (φωνή, δεδομένα, εικόνα, video) σε πανεπιστημιακές, εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφορίας.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα