.

Ευφυής Διαχείριση Ιστορικών Αρχείων - Εφαρμογή: Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Χαλάτσης Κωνσταντίνος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη διαχείριση (ψηφιοποίηση, αποθήκευση, αναζήτηση και οπτικοποίηση) της πληροφορίας υπαρχόντων ιστορικών αρχείων. Η εφαρμογή των μεθόδων και των εργαλείων θα γίνει στο ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου που καλύπτει 150 έτη χειρόγραφων δεδομένων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα