.

Παράλληλος Χρονοπρογραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων στο Διαδίκτυο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Χαλάτσης Κωνσταντίνος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΠΕΝΕΔ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/05/2001
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα