.

Σχεδίαση και κατασκευή πρωτότυπων τερματικών συσκευών συστήματος υψίρρυθμης σύμφωνης οπτικής ζεύξης μεγάλων αποστάσεων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρούμπαλος Κωνσταντίνος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: OTE
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1990
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1994
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σκοπός του έργου ήταν η σχεδίαση και η υλοποίηση πρωτότυπου τερματικού εξοπλισμού, ικανού να καλύψει υποβρύχιες ζεύξεις τουλάχιστον 200 km χωρίς αναγεννητές, και να λειτουργεί τουλάχιστον στα 140 Μbps.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα