.

Μελέτη εξασφάλισης μη επικινδύνου έκθεσης σε υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από τις κεραίες του ΟΤΕ / ΟΤΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΟΤΕ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1997
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη εξασφάλισης της μη επικινδύνου έκθεσης στα υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των κεραιών του ΟΤΕ.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα