.

Βελτιστοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη λογισμικού για τον έλεγχο ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών κέντρων δημοσίων δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Ν-ΙSDN) / ΣΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Κύριος σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη κατάλληλης μεθόδου και αντίστοιχου λογισμικού για τον έλεγχο της ορθότητας ενός ISDN πρωτοκόλλου, βασισμένου σε διεθνή πρότυπα (ITU, ETSI).
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα