.

Ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού και μετρήσεων του εγγύς πεδίου κεραιών των εγκαταστάσεων του ΟΤΕ / ΟΤΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΟΤΕ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων, μεθόδων και διαδικασιών μέτρησης για τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων γύρω από τις εγκαταστάσεις των κεραιών του ΟΤΕ, πέρα των οποίων διασφαλίζεται η ακίνδυνη έκθεση σε υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η κύρια έμφαση στο έργο δίνεται στο εγγύς ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (near field) τόσο όσον αφορά στον υπολογισμό του όσο και στις διαδικασίες μέτρησης.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα