.

Τεχνικοοικονομική Μελέτη του Δικτύου Πρόσβασης του ΟΤΕ στην περιοχή Σόλωνος / ΟΤΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΟΤΕ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σκοπός του έργου ήταν η τεχνικό-οικονομική μελέτη περίπτωσης (case study) σε συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής (Σόλωνος), στα πλαίσια ανάπτυξης των δικτύων του κορμού και πρόσβασης του Οργανισμού.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα