.

ΟΤΕ-WAVE Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές εξυπηρέτησης ΙΡ κίνησης πάνω από οπτικά δίκτυα WDM / ΟΤΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΟΤΕ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2002
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορούσε την υλοποίηση πρωτοκόλλων IP over WDM, εναλλακτικές αρχιτεκτονικές εξυπηρέτησης ΙΡ κίνησης πάνω από οπτικά δίκτυα WDM. Πραγματοποιείται με τη χορηγία του ΟΤΕ και σε συνεργασία με το ΕΜΠ και την ΕΔΕΤ, αφορά την πιλοτική εφαρμογή αρχιτεκτονικών όπως της POS (Packet over Sonet), GbE (Gigabit Ethernet) και της DPT (Dynamic Packet Transport) για την μετάδοση IP κίνησης σε WDM οπτικά δίκτυα κορμού από τον ΟΤΕ. Περιλαμβάνει τη σχεδίαση πειραματικού δικτύου. Έγινε μελέτη των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων των συστημάτων (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης), μελέτη αγοράς, σύνταξη των προδιαγραφών και απαιτήσεων από πλευράς ΟΤΕ για την αγορά του εξοπλισμού (στοιχεία δικτύου WDM, διατάξεις μετρήσεων), εγκατάστασή του συστήματος στους χώρους της Δ/νσης Ε&Α του ΟΤΕ, έλεγχος και διαδικασία μετρήσεων απόδοσης τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού. Επίσης έγινε κατάρτιση μεθοδολογίας μετρήσεων για την αξιολόγηση ενός οπτικού WDM δικτύου.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα