.

Τιμολογιακή Πολιτική του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων / ΕΕΤΤ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΕΤΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2002
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορούσε στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης προς την ΕΕΤΤ για τη κοστολόγηση των αδειών του Φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων και την τελική χορήγηση των αδειών αυτών. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκε ένα μοντέλο που υπολογίζει το ετήσιο λειτουργικό κόστος της ΕΕΤΤ και με βάση την ιδιομορφία της εκάστοτε αίτησης για αδειοδότηση υπολογίζει το κόστος της άδειας. Επίσης συντάχτηκε και το τελικό υπόδειγμα των ΦΕΚ για την ΕΕΤΤ όπου προσδιορίστηκαν όλες οι παράμετροι για τον υπολογισμός του κόστους της αδειοδότησης αιτούντες φορείς.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα