.

Ανάπτυξη παράλληλων μεθόδων για την αριθμητική επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μισυρλής Νικόλαος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1992
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1994
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://parallel.di.uoa.gr/PSCL/
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα