.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: k-πυκνότεροι υπογράφοι – κλίκες – χρώματα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ζησιμόπουλος Βασίλειος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/10/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/11/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη πολυωνυμικών αλγορίθμων και προσεγγιστικών σχημάτων, για ειδικές κατηγορίες γράφων, του k-πυκνότερου υπογράφου
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα