.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ανάπτυξη Φραγμάτων για την Αξιοπιστία Συστημάτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ζησιμόπουλος Βασίλειος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/02/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/01/2007
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογισμού φραγμάτων της αξιοπιστίας συστημάτων. Στο έργο συμμετέχουν εκτός του πανεπιστημίου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το ΤΕΙ Χαλκίδος
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα