.

Μελέτη, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νοήμονος Συστήματος για την Τηλεκπαίδευση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γρηγοριάδου Μαρία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία (ΠΕΝΕΔ 2000)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στο πλαίσιο του έργου το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σχεδίασε και ανέπτυξε το Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Υπερμέσων INSPIRE (URL: http://hermes.di.uoa.gr αυτόματη δημιουργία login name και password από την αρχική σελίδα του συστήματος) για Εκπαίδευση από Απόσταση το οποίο έχει δυνατότητες προσαρμογής στο ιδιαίτερο προφίλ του κάθε εκπαιδευόμενου. Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό περιβάλλον στα μαθήματα Αρχιτεκτονικής του τμήματος και επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μαθημάτων που παρέχονται με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης από Απόσταση.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη μελέτη και ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος ανοικτής αρχιτεκτονικής για τηλε-εκπαίδευση που επιτρέπει τη συνεργασία πολλαπλών ετερογενών νοημόνων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων καθώς και τη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξή τους.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα